Transparència

Associació Respira Terres de Lleida, acompanyament, vida, mort i dol és una associació sense afany de lucre, d’iniciativa social i registrada  al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 61720 – J / 3 des del 10 d’agost del 2017 i amb Número d’Identificació Fiscal G25829854.

Respira Terres de Lleida, acompanyament, vida, mort i dol té per finalitat l’atenció i el suport psicosocial a persones al final de la vida i als seus familiars en els processos de dol a Lleida i la seva província.

L’Associació regula les seves activitats d’acord amb la llei d’associacions 7/1997  de 18 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2423 (DOGC) de l’1 de juliol, la llei orgànica 1/2002  de 22 de març que regula el dret d’associació i, per últim, els seus estatuts.

L’Associació estructura la seva raó de ser en quatre programes: Programa Família i Escola, Programa Acompanyament Hospitalari, Programa Procés de Dol, individual i grup, Programa Comunitari.

Per tal de complir amb la Llei de transparència (Llei 19/2014) tot seguit fem públiques diverses informacions de rellevància en diferents àmbits de la nostra entitat.

Informació institucional, organització i estructura:

 • Estatuts i el número de registre de l’entitat.
Tipus:Associació
Número d’inscripció al registre:  61720 – J / 3
Data d’inscripció al registre: 10/08/2017
Adreça: Carrer d’Àngel Guimerà (cantonada C/Germà Peralba, 2) , 1
Població: Balaguer
Codi Postal: 25600
Comarca: Noguera
Classificació general: Assistència social
 
 • Organigrama (enllaç) 

 • Junta Directiva i organització.

  • Presidenta: Anna M. Gallardo Palau (Devani Mata)
  • Secretari: Xavier Muñoz – Gallego Marine
  • Tresorer: Andreu Bosch i Codina
 • Equips de direcció i gestió de l’entitat.

El servei està dirigit per l’equip que integra l’associació, que a la vegada tenen assignades unes àrees de treball especifiques, a l’igual que la resta de membres col·laboradors i voluntaris.

 • Psicoterapeuta / Educadora social: 
  • Es la responsable de les primeres entrevistes així com del seu seguiment mentre l’usuari roman en el servei.
  • Seguiment individual.
  • Participa en el grups de dol.
  • Formació.
 • Psicòleg
  • Participa en els grups.
  • Seguiment individual.
  • Acompanyant Hospitalari.
  • Formació.
 • Treballadora Social.
  • Acompanyant Hospitalari.
  • Coordina  col•laboradors i voluntariat.
  • Col•labora en l’anàlisi d’avaluació que es fa en acabar el grup.
 • Mestra.
  • Programa família i escola.
  • Planificació i execució de programes específics.
  • Formació.
 • Tècnic comunicació.
  • Pàgina web entitat.
  • Relació amb els mitjans de difusió.
  • Estratègies de comunicació, difusió i imatge
 • Tècnica.
  • Atenció telefònica• Secretaria.
  • Coordinació d’agenda.
  • Coordinació amb la resta de l’equip.

Accés a l’equip (enllaç)

Informació de rellevància econòmica

 • Pressupost 2018 (pendent)