Programa Acompanyament Hospitalari i Final de la vida

Divulgació

Promoure una consciència social per ajudar a viure una bona mort mitjançant un acompanyament de qualitat tant al malalt com a la seva família.

El nostre objectiu consisteix en contribuir a aclarir el que s’entén com a bon morir, i com podem acompanyar amb qualitat als qui estan morint, difonent i promovent el concepte d’acompanyament, testament vital i cures pal·liatives de qualitat, per afrontar socialment la mort des de la calma i amb el propòsit d’esclarir amb atenció, i sense pressa, els aspectes conscients i inconscients que es mobilitzen a nivell individual i col·lectiu davant la realitat de la mort.

Formació

Formar a persones perquè realitzin un servei d’acompanyament de qualitat a malalts terminals i les seves famílies, així com en l’acompanyament al dol.

Dirigit a voluntaris, personal sanitari, cuidadors de residències, al propi entorn familiar i a qualsevol persona o grup que ho sol·liciti.

És un programa formatiu dissenyat per aportar una visió el més completa i integral possible, de les qüestions fonamentals a abordar per a l’afrontament i l’acompanyament de qualitat tant a nivell físic, emocional, cognitiu i espiritual. Aquesta formació s’imparteix exclusivament en la modalitat presencial.

Assistència

El present programa va dirigit a l’assistència a persones en situació terminal i la seva família, així com als equips mèdics que els atenen.